Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Przysusze

 • Kontakt

  ul. Szkolna 7, 26-400 Przysucha

  ppp@przysucha.pl

  tel. 48 675 39 27

  tel.  793 877 497

  https://www.facebook.com/pppprzysucha

Misja

Misją Poradni jest udzielanie efektywnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, ich opiekunom, rodzicom, wychowawcom i nauczycielom zgodnie z zasadami:

 1. Naczelną zasadą Poradni jest dobro dziecka, dbałość o jego miejsce i relacje w rodzinie i środowisku.
 2. Służymy pomocą diagnostyczną, terapeutyczną i doradczą dziecku, rodzinie i placówkom.
 3. Oferujemy pomoc opartą na potencjale rozwojowym i diagnozie pozytywnej, uwzględniając dobra osobiste i prawa dziecka.
 4. Prowadzimy pracę edukacyjno - informacyjną kierowaną do rodziców, środowiska szkolnego i pozaszkolnego, celem popularyzowania wiedzy dotyczącej optymalizacji wszechstronnego rozwoju dziecka.
 5. Udzielamy profesjonalnej, efektywnej i terminowej pomocy klientom Poradni.
 6. Inicjujemy nowe formy pracy, podnosząc efektywność kształcenia i wychowania.