Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Przysusze

 • Kontakt

  ul. Szkolna 7, 26-400 Przysucha

  ppp@przysucha.pl

  tel. 48 675 39 27

  tel.  793 877 497

  https://www.facebook.com/pppprzysucha

Kontakt

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Przysusze

 

ul. Szkolna 7

26-400 Przysucha

 

ppp@przysucha.pl

 

tel. 48 675 39 27

tel.  793 877 497

 

Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Przysusze, Aleja Jana Pawła II 10, tel. 48 675 23 52.

Organem Nadzoru Pedagogicznego jest Kuratorium Oświaty w Warszawie,
Delegatura w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, tel. tel.: 48 362 82 84,
e-mail: delegatura.radom@kuratorium.waw.pl