Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Przysusze

 • Kontakt

  ul. Szkolna 7, 26-400 Przysucha

  ppp@przysucha.pl

  tel. 48 675 39 27

  tel.  793 877 497

  https://www.facebook.com/pppprzysucha

O placówce

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Przysusze udziela:

 • pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom (od momentu urodzenia) i młodzieży,
 • pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
 • rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem dzieci i młodzieży,
 • udziela wsparcia przedszkolom, szkołom i placówkom w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Korzystanie z pomocy Poradni jest dobrowolne i nieodpłatne.

Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół lub placówek mających siedzibę na terenie powiatu przysuskiego.

W przypadku dzieci i młodzieży oraz rodziców dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub placówki poradnia udziela pomocy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.