Z okazji Świąt Wielkanocnych Dyrektor i Pracownicy Poradni Psychologiczno -

Pedagogicznej w Przysusze życzą zdrowego, spokojnego

i radosnego świątecznego czasu.

 

wielkanoc

Drodzy pedagodzy, nauczyciele!!

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Przysusze we współpracy z Poradnią Poza Schematami z Warszawy organizuje w Przysusze szkolenie dot. technik uczenia się i motywowania. Odbędzie się ono w dniach 21-22.04.2018r. (sobota, niedziela). Orientacyjny koszt szkolenia to 240-250zł. Szczegółowy zakres tematyczny szkolenia poniżej. Na zgłoszenia zainteresowanych taką formą kształcenia czekamy do 06.04.2018r.

 

ikona wordszkolenie (15.33 kB)

 

Dnia 1 lutego 2018 roku (czwartek) pierwsze spotkanie w naszej Poradni dla starszych dzieci i młodzieży, którzy skorzystać mogą z warsztatów rozwijających wgląd w siebie, umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, wzmacniające poczucie pewności siebie oraz poczucie sprawczości. Zapraszamy uczniów wraz z rodzicami (wymagana zgoda opiekuna). Rozpoczynamy o godzinie 15:30.

 

                                 grupa                               Prowadzące: Ewa Marszałek, Barbara Kwiecień-Jakubiak

Zapraszamy dzieci i młodzież do korzystania z terapii EEG Biofeedback.                                                    biofeed

EEG-biofeedback to rodzaj terapii, dzięki której pacjent w sposób świadomy uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak aby mózg pracował wydajniej i szybciej. Sygnał z jednego punktu na głowie pacjenta jest przetwarzany na zrozumiałą dla pacjenta postać graficzną (wykres, animację bądź grę wideo). Dzięki temu sprzężeniu zwrotnemu pacjent wie, kiedy jest skoncentrowany, a kiedy przestaje się koncentrować. Pozwala to nauczyć się reakcji własnego mózgu i tak modyfikować jego pracę, aby funkcjonował efektywnie.

EEG-biofeedback to profesjonalny trening mózgu. Pacjent nie musi używać klawiatury. Informacja o stanie umysłu jest mu przekazywana za pośrednictwem sygnału EEG. Terapia może poprawić szybkość uczenia się, przyczynić się do rozwiązania problemów szkolnych. Jest też skuteczna w przypadku dysleksji, dysortografii. Może służyć osobom, które chcą poprawić wyniki w dziedzinach wymagających koncentracji (sport, muzyka).

Neurofeedback pomoże nie tylko poprawić potencjał intelektualny, funkcjonwanie procesów poznawczych, takich jak koncentracja, uwaga, pamięć, ale również odpowiednio dobrane protokoły pozwolą nauczyć klienta relaksacji, wyciszenia oraz radzenia sobie ze stresem.

Oddziaływania tego typu mają olbrzymie znaczenie nie tylko w terapii zaburzeń koncentracji uwagi, uczenia się, zaburzeń pamięci, ale również we wspomaganiu leczenia stanów depresyjnych i lękowych. Metoda EEG-biofeedback znalazła również zastosowanie w leczeniu pacjentów z padaczką lekooporną. Amerykańska Akademia Pediatrii uznała w 2013 r. metodę biofeedback jako jedną z najbardziej rekomendowanych form terapii dla pacjentów z ADHD oraz ADD (za: https://www.biomed.org.pl/co-to-jest-biofeedback.html#breadcrumb).

Udział w treningu wymaga systematycznego uczestnictwa w cotygodniowych spotkaniach. Liczba sesji planowana jest indywidualnie i zawiera się w przedziale kilkunastu do kilkudziesieciu spotkań). Do zakwalifikownia wymagana jest wcześniejsza opinia neurologa z określonym brakiem przeciwwskazań neurologicznych do podjęcia terapii EEG Biofeedback. Dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc, zapraszamy do kontatku z Poradnią.

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                      Trenerzy: Dorota Mazur, Magdalena Kamińska, Barbara Kwiecień-Jakubiak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

Zaproszenie na spotkanie 

Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Przysusze w ramach współpracy ze szkołami i placówkami zaprasza pedagogów szkolnych, psychologów szkolnych lub przedstawicieli szkół/placówek oświatowych na spotkanie informacyjno - szkoleniowe dotyczące zmian w przepisach prawno-oświatowych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej.  

Spotkanie odbędzie się dnia 03.01.2018roku (środa) o godzinie 9:30 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przysusze. Prosimy o uczestnictwo przynajmniej jednego przedstawiciela z każdej ze szkół/placówek.  

Dodatkowo tego samego dnia Poradnia w porozumieniu ze Śląskim Centrum Profilaktyki i Psychoterapii (http://www.centrumprofilaktyki.org.pl) organizuje bezpłatne szkolenie Jak radzić sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? oraz Szkolenie warsztatowe - Jak efektywnie prowadzić program profilaktyczny?.  Łączny czas szkolenia 3 godziny (godz. 11:00-14:00). Planujemy grupę 20-osobową. Do 20 grudnia 2017 roku czekamy na chętnych, decyduje kolejność zgłoszeń.  

Z poważaniem Dyrektor i pracownicy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Przysusze

 

 

 

 

 

 

 

 

Rusza nabór do grupy socjoterapeutycznej dla starszych dzieci (od 5 klasy szkoły podstawowej)
i młodzieży potrzebujących wsparcia rozwoju w sferze emocjonalno - społecznej.

Zainteresowanych - rodziców/opiekunów prawnych zapraszamy do zgłaszania podopiecznych                  telefonicznie od naszej placówki - tel 48 675  39 27.Planowany termin rozpoczęsia zajęć - grudzień 2017r.

 

Prowadzące:                                                                                      

pedagog Ewa Marszałek

psycholog Barbara Kwiecień-Jakubiak