Misją Poradni jest udzielanie efektywnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, ich opiekunom, rodzicom, wychowawcom i nauczycielom w zakresie

  1. Naczelną zasadą Poradni jest dobro dziecka, dbałość o jego miejsce i relacje w rodzinie i środowisku.
  2. Służymy pomocą diagnostyczną, terapeutyczną i doradczą dziecku, rodzinie i placówkom.
  3. Oferujemy pomoc opartą na potencjale rozwojowym i diagnozie pozytywnej uwzględniając dobra osobiste i prawa dziecka.
  4. Prowadzimy pracę edukacyjno - informacyjną kierowaną do rodziców, środowiska szkolnego i pozaszkolnego, celem popularyzowania wiedzy dotyczącej optymalizacji wszechstronnego rozwoju dziecka.
  5. Udzielamy profesjonalnej, efektywnej i terminowej pomocy klientom Poradni
  6. Inicjujemy nowe formy pracy, podnosząc efektywność kształcenia i wychowania.