Poradnia realizuje swoje zadania na terenie swojej placówki, na terenie szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych.

Aby lepiej służyć pomocą Poradnia współpracuje z innymi ośrodkami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.

Poradnia udziela pomocy w zakresie:

 1. Wczesnej rewalidacji dzieci w wieku 0 – 3 lat oraz dzieciom w wieku 3-5 lat.
 2. Przeciwdziałania i przezwyciężania trudności szkolnych, w tym
  1. Wyrównywania szans edukacyjnych dzieci przedszkolnych w wieku 3-6 lat
  2. Wsparcia uczniów w przezwyciężaniu trudności dydaktycznych i wychowawczych
  3. Współpracy poradni ze szkołami w zakresie przeciwdziałania i przezwyciężania trudności szkolnych
 3. Doradztwa zawodowego.
 4. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej rodzicom w pełnieniu przez nich funkcji wychowawczych.
 5. Zapobiegania patologiom społecznym i resocjalizacja, pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonej uzależnieniem i uzależnionej.
 6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami.