Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Przysusze udziela:

  • pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom (od momentu urodzenia) i młodzieży,
  • pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
  • rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem dzieci i młodzieży,
  • udziela wsparcia przedszkolom, szkołom i placówkom w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Korzystanie z pomocy Poradni jest dobrowolne i nieodpłatne.

Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół lub placówek mających siedzibę na terenie powiatu przysuskiego.

W przypadku dzieci i młodzieży oraz rodziców dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub placówki poradnia udziela pomocy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Poradnia czynna jest pięć dni w tygodniu:

Poniedziałek:       8:00 – 17:00
Wtorek:                 8:00 – 17:00
Środa:                    8:00 – 17:00
Czwartek:             8:00 – 17:00
Piątek:                   8:00 – 15:00

KADRA PORADNI:

Dyrektor:
mgr Marzena Górna,


Psycholodzy:
mgr Ewa Ziomek,
mgr Barbara Kwiecień - Jakubiak,
mgr Marta Stancelewicz – Kwiecień,


Pedagodzy:

mgr Ewa Marszałek,
mgr Lidia Struzik,
mgr Magdalena Kamińska,


Logopedzi:
mgr Kazimiera Osińska,
mgr Dorota Mazur.

 

Doradca zawodowy:

mgr Halina Skorupa

 

Obsługa administracyjna:

mgr Marta Papis