Drukuj
Odsłony: 108

 

 

Szanowni Państwo!

W tym trudnym dla nas wszystkim okresie nadal trwającej pandemii COVID-19 stoimy przed wyzwaniami, które wymagają od nas dyscypliny, rozwagi, odpowiedzialności i współpracy. W związku ze wznowieniem pracy stacjonarnej w naszej Poradni nasze wysiłki będą koncentrować się na tym, aby chronić zdrowie Państwa i nasze, a przede wszystkim dzieci będących pod opieką Poradni. Konieczna do tego będzie Państwa pomoc. Dlatego bardzo prosimy o cierpliwość, wyrozumiałość i rozsądek oraz stosowanie się do zaleceń wynikających z opracowanych procedur bezpieczeństwa. Wzajemna życzliwość i współpraca umożliwi nam sprawne prowadzenie działań diagnostycznych i wydawanie dokumentów. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z opisem procedur (dostępne w zakładce KORONAWIRUS-BEZPIECZEŃSTWO W PP-P).

Dziękujemy za współpracę. 

 

WIZYTA W PORADNI – PROCEDURA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW I DZIECI   images

 

Szanowni Państwo, Rodzice, Opiekunowie:

 1. Wizyty w Poradni będą umawiane telefonicznie.

 2. Przed umówionym badaniem w Poradni pracownik skontaktuje się z rodzicem /opiekunem telefonicznie. Przeprowadzony będzie kwestionariusz wtępnej kwalifikacji dotyczący stanu zdrowia oraz wywiad. Należy wysłuchać instrukcji związanej z procedurą badania.

 3. Na badania diagnostyczne należy zgłaszać się o ustalonej godzinie. Drzwi do Poradni są zamknięte. Pracownik wyjdzie po każdą umówioną osobę, wezwany dzwonkiem.

 4. Przyprowadzić do poradni dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych takich jak kaszel, gorączka, katar, ból mięśni itp. Rodzic/opiekun również musisz być zdrowy, tj. bez powyższych objawów.

 5. Jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, nie wolno zgłaszać się na diagnozę do Poradni.

 6. Na miejscu w Poradni przejdziecie dezynfekcję rąk i bezdotykowy pomiar temperatury ciała /prosimy poinformować dziecko o tym wcześniej, aby nie było zaskoczone/.

 7. Należy zaopatrzyć swoje dziecko (z wyłączeniem uzasadnionych przypadków) w indywidualną osłonę nosa i ust i/lub w rękawiczki. Każdy rodzic powinien mieć rękawiczki ochronne, zakryty nos i usta.

 8. Do Poradni może zgłosić się jeden rodzic z dzieckiem /po wcześniejszym ustaleniu terminu/. Rodzic dziecka do lat 7 może czekać na dziecko w wyznaczonym miejscu.

 9. Prosimy o dostarczenie przygotowanych wcześniej kserokopii dokumentacji medycznej, informacji i opinii ze szkoły/placówki.

 10. Należy zabrać ze sobą własne przybory szkolne - długopis, ołówek, kredki dla dziecka i długopis dla rodzica/opiekuna.

 11. Regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślać, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust  i nie podawać ręki na powitanie. Zwrócić uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.  Rodzic powinien także stosować te zasady, dając dziecku dobry przykład.

 12. Dziecko nie przynosi na diagnozę własnych zabawek i innych zbędnych przedmiotów.

 13.  Należy zachować społeczny dystans 2 metrów z osobą diagnozującą.

 14.  Prosimy o punktualność, aby dziecko nie spotykało się z innymi w poczekalni lub pokoju badań.

 15. Przychodzić jedynie wtedy, kiedy jest taka potrzeba! Priorytetem jest dobro i bezpieczeństwo dziecka - należy zadbać o wszystkich dookoła i samego siebie.

 16. Rodzic/opiekun zapewnia dziecku płyny do picia we własnej butelce lub pojemniku.

 17. Wszystkie druki obowiązujące w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przysusze dostępne są na stronie ppp.przysucha.pl w zakładce DRUKI DO POBRANIA.

 18. Wszelkiego typu sprawy prosimy nadal zgłaszać z wyłączeniem kontaktu bezpośredniego - pod numerem telefonu 48 675 39 27.

Marzena Górna – Dyrektor PP-P w Przysusze