Drukuj
Odsłony: 90

 

 

                                                                Komunikat                                      wykrzyknik

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo,

informujemy, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przysusze przywraca działalność stacjonarną. Rozpoczynamy diagnozę dzieci i uczniów w celu wydania stosownych opinii i orzeczeń ważnych dla ich przyszłości edukacyjnej - zgodnie z bieżącymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. W okresie epidemii w pierwszej kolejności będą realizowane zgłoszenia dotyczące wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz opinii o odroczeniu obowiązku szkolnego.

Zgłaszanie dzieci na badanie, jak również wstępne postępowanie diagnostyczne i kwalifikacja do diagnozy, odbywa się telefonicznie pod numerem Poradni – tel.: 48 675 39 27.

Wizyta w Poradni przebiega zgodnie z ustalonymi wewnętrznymi procedurami, z którymi zostaniecie Państwo zapoznani i których w celu bezpieczeństwa należy bezwzględnie przestrzegać.

W związku ze stanem pandemii - poza diagnozą - udzielenie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz wykonywanie innych zadań statutowych, w tym terapii, prowadzone jest przez pracowników Poradni zdalnie.

Dzieci/uczniowie objęci terapią psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną mają możliwość kontynuowania współpracy w wybranej i uzgodnionej z prowadzącym formie zdalnej (poprzez e-mail, telefonicznie, komunikatory społecznościowe).

W celu zgłoszenia problemu lub uzyskania porady/konsultacji należy zadzwonić pod stały numer Poradni: tel.: 48 675 39 27.

Marzena Górna - Dyrektor

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przysusze