Proponowane zajęcia w roku szkolnym 2016/2017          Termin  Osoba odpowiedzialna

Trening umiejętności wychowawczych

"Szkoła dla Rodziców"

pierwsze zajęcia

grudzień 2016r.

 

Marta Stancelewicz-Kwiecień

Barbara Kwiecień-Jakubiak

Ewa Marszałek

 

Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży

pierwsze zajęcia 

01.12.2016r.

godz. 15:30

 

Marta Stancelewicz-Kwiecień

Barbara Kwiecień-Jakubiak

Ewa Marszałek

 

Grupa wsparcia dla psychologów i pedagogów

szkolnych

pierwsze spotkanie 

16.11.2016r.

godz. 11:00

 

Magdalena Kamińska

Halina Skorupa

Barbara Kwiecień-Jakubiak

Marta Stancelewicz-Kwiecień

Grupa wsparcia dla logopedów szkolnych

 

pierwsze spotkanie 

01.12.2016r.

godz. 11:00

 

Kazimiera Osińska

Dorota Mazur

 

Warsztat psychologiczny dla kobiet

zagrożonych przemocą

 

pierwsze spotkanie

pazdziernik/listopad 2016r. 

 

Marta Stancelewicz-Kwiecień

Barbara Kwiecień-Jakubiak

 

Spotkania konsultacyjne dla przyszłych mam 

"Młoda mama - mądra mama"

 

pierwsze spotkanie

19.01.2017r.

godz. 15:30

 

Ewa Ziomek

Magdalena Kamińska

Dorota Mazur

Konsultacje logopedyczne

 

każda pierwsza

sobota miesiąca

godz. 9:00 - 13:00

 

Kazimiera Osińska

Dorota Mazur

 

Konsultacje indywidualne dla rodziców,

nauczycieli i wychowawców

 

 

każdy wtorek 

godz. 13:00 - 14:00

Halina Skorupa

Lidia Struzik