Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przysusze poszukuje chętnych (nauczycieli, pedagogów, psychologów) do udziału w szkoleniu on-line dającym uprawnienia do stosowania rekomendowanego programu profilaktycznego Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej. 

Więcej informacji na temat programu https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/apteczka-pierwszej-pomocy-emocjonalnej,45 

Szkolenie poprowadzi Centrum Edukacji Pozytywnej. Orientacyjny koszt uczestnictwa to 500zł. Zainteresowanych prosimy o kontakt z poradnią pod nr tel. 793 877 497

apteczka

 

 

 

 

 

 

 

 

4 stycznia 2021r. uczniowie, po okresie nauki zdalnej, rozpoczynają ferie zimowe.  Jest to okres szczególnie trudny dla dzieci i młodzieży, ze względu na liczne ograniczenia, w szczególności dotyczące kontaktów społecznych, w tym rówieśniczych.

W okresie ferii zimowych uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferuje nasza poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Nasza placówka działa bez ograniczeń, zgodnie z wewnętrznymi procedurami funkcjonowania w stanie epidemii SARS-CoV-2.

Udzielanie bezpośredniej pomocy przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną polega m.in. na prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Poradnia wspiera także rodziców w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

W okresie ferii zimowych poradnia podejmuje dodatkowe działania o charakterze interwencyjnym, w sytuacjach kryzysowych.

Jednym z tych działań jest uruchomienie dodatkowej infolinii dla poszukujących informacji i wsparcia:

tel. 793 877 497 - czynny w godzinach pracy poradni;

tel. 48 675 3927 pozostaje aktualny. 

Cały czas funkcjonuje także bezpłatna infolinia 800 080 222 z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Ponadto – w odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii – powstała poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”. 

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego oraz odwiedzania naszej strony www.pppprzysucha.pl

 

Dyżury telefoniczne specjalistów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w okresie ferii zimowych

(04.01.2021 r. – 15.01. 2021 r.)

DYŻURY

specjaliści

 

  04.01.2021     
  05.01.2021      
    06.01.2021         
   07.01.2021          
  08.01.2021       

 psycholog    

 

 

9.00-10.00

16.00-17.00

 

10.00-11.00

16.00-17.00

-

9.00-10.00

16.30-17.30

10.00-11.00

14.00-15.00

pedagog   

 

 

10.00-11.00

15.00-16.00

11.00-12.00 -

11.00-12.00

15.30-16.30

13.00-14.00

logopeda  

 

11.00-12.00 13.00-14.00 - 14.30-15.30 11.30-12.30

 

 

 

11.01.2021

 

12.01.2021

 

13.01.2021

 

14.01.2021

 

15.01.2021

 

psycholog

9.00-10.00

16.00-17.00

 

10.00-11.00

16.00-17.00

 

9.00-10.00

16.00-17.00

9.00-10.00

16.30-17.30

10.00-11.00

14.00-15.00

 

pedagog

 

10.00-11.00

15.00-16.00

11.00-12.00 9.00-10.00

11.00-12.00

15.30-16.30

13.00-14.00

 

logopeda

 

11.00-12.00 13.00-14.00 9.00-10.00 14.30-15.30 11.30-12.30

 

 

 

132418176 222767802702618 392848492451707485 n

 

 

 

 

79dd29fb73377429e13228edfeaa613d

 

 

 

 

 

 

MALE11

 • PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY I KORZYSTANIA Z OFERTY W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM, Z ZACHOWANIEM PROCEDUR OBOWIĄZUJĄCYCH W CZASIE EPIDEMII COVID-19.
 • ZACHĘCAMY DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK KOMUNIKACJI NA ODLEGŁOŚĆ.

 ŻYCZYMY SPOKOJNEJ I SATYSFAKCJONUJĄCEJ PRACY, WYTRWAŁOŚCI I WYROZUMIAŁOŚCI

ORAZ SUKCESÓW DYDAKTYCZNYCH I WYCHOWAWCZYCH.

 

DYREKTOR I PRACOWNICY PP-P W PRZYSUSZE

 

 

 

 

 

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA PP-P W PRZYSUSZE W CZASIE EPIDEMII COVID – 19 – aktualizacja

WYTYCZNE DLA KLIENTÓW UCZESTNICZĄCYCH W STACJONARNYCH WIZYTACH NA TERENIE PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ  W PRZYSUSZE W OKRESIE PANDEMII

 1. Wizyty klientów są umawiane telefonicznie na konkretną datę i godzinę,
  z podaniem niezbędnych informacji.

 2. Przed umówionym badaniem w Poradni pracownik skontaktuje się z rodzicem /opiekunem, pełnoletnim uczniem/ telefonicznie, uzyska informacje dotyczące stanu zdrowia, przeprowadzi wywiad. Należy wysłuchać instrukcji związanej z procedurą badania. 

 3. Na badania diagnostyczne/terapię należy zgłaszać się o ustalonej godzinie. Drzwi do Poradni są zamknięte. Pracownik wyjdzie po każdą umówioną osobę, wezwany dzwonkiem, który przy zachowaniu bezpiecznej odległości, zaprowadzi badanego do odpowiednio przygotowanego gabinetu.

 4. Do poradni można przyprowadzać tylko dzieci zdrowe  – bez objawów chorobowych takich jak kaszel, gorączka, katar, ból mięśni itp. Rodzic/opiekun lub pełnoletni uczeń również musi być zdrowy, tj. bez powyższych objawów.

 5. Jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, nie wolno zgłaszać się na diagnozę/terapię do Poradni.

 6. Przed przystąpieniem do badania rodzic/opiekun dziecka lub pełnoletni uczeń wypełnia oświadczenie dotyczące stanu zdrowia, istotnych informacji mogących wskazywać na zagrożenie epidemiczne (kwarantanna, izolacja).

 7. Wykonany zostanie pomiar temperatury ciała dziecka i rodzica/opiekuna. Pracownik odstąpi od czynności zawodowych w przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury (powyżej 37,5 st. C) oraz w przypadku braku zgody rodzica/ opiekuna dziecka lub pełnoletniego ucznia na wykonanie pomiaru.

 8. Brak zgody na warunki badania/terapii czy stosowania środków ochronnych jest jednoznaczne z odmówieniem przez pracownika poradni zgody na badanie/zajęcia.

 9. Na miejscu w Poradni każdy klient (dziecko również) obowiązkowo dezynfekuje ręce płynem dezynfekującym dostępnym przy wejściu. Należy zaopatrzyć swoje dziecko w  indywidualną osłonę nosa i ust i/lub rękawiczki. Każdy rodzic powinien mieć rękawiczki ochronne, zakryty nos i usta.

 10. Do Poradni może zgłosić się jeden rodzic z dzieckiem /po wcześniejszym ustaleniu terminu/. Na wizytę nie należy przyprowadzać dodatkowych osób (np. rodzeństwa). Rodzic dziecka do lat 7 może czekać na dziecko w wyznaczonym miejscu.

 11. Na czas badania dziecka w poradni wskazane jest, w miarę możliwości, by rodzic przebywał poza terenem placówki.

 12. Prosimy o dostarczenie przygotowanych wcześniej informacji i opinii ze szkoły/placówki, kserokopii dokumentacji medycznej.

 13. Należy zabrać ze sobą własne przybory szkolne (długopis, ołówek, kredki dla dziecka i długopis dla rodzica/opiekuna).

 14. Dziecko nie przynosi na diagnozę własnych zabawek i innych zbędnych przedmiotów.

 15. Rodzic/opiekun zapewnia dziecku płyny do picia we własnej butelce lub pojemniku.

 16. Regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślać, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust  i nie podawać ręki na powitanie. Zwrócić uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.  Rodzic powinien stosować powyższe zasady, dając dziecku dobry przykład.

 17.  Klient zobowiązany jest do zachowania bezpiecznej odległości 1,5 metra z osobą diagnozującą.

 18.  Prosimy o punktualność, aby dziecko nie spotykało się z innymi w poczekalni lub pokoju badań.

 19. Klienci mogą korzystać tylko z wyznaczonej toalety. Zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej należy wyrzucić do zamykanego, wyłożonego workiem foliowym kosza.

 20. Po zakończeniu badań/terapii, pracownik odprowadzi dziecko do wyjścia i przekaże oczekującemu rodzicowi.

 21. Omówienie wyników diagnozy/przebiegu terapii może odbywać się z wykorzystaniem metod komunikacji na odległość.

 22.  Kontakt bezpośredni z klientem w placówce ograniczamy z uwagi na dobro
  i bezpieczeństwo klientów oraz pracowników poradni.

 23. Wszystkie druki obowiązujące w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
  w Przysusze dostępne są na stronie 
  ppp.przysucha.pl w zakładce: DRUKI DO POBRANIA.

 24. Wszelkiego typu sprawy prosimy nadal zgłaszać, z minimalizowaniem kontaktu bezpośredniego, pod numerem telefonu (48) 675 39 27.

Marzena Górna – Dyrektor PP-P w Przysusze

 

 

 

 

 

 

dzień dziecka

Drogie Dzieci!

W dniu Waszego święta życzymy Wam radosnego dorastania, 

by wszystkie chwile spędzone wśród rodziny i przyjaciół były magiczne,

przepełnione szczęściem i  uśmiechem.

Życzymy Wam, aby Wasze dzieciństwo było jak najlepsze

i aby trwało jak najdłużej,  aby nigdy nie opuszczał Was dobry humor

oraz  odwaga i pomysły na odkrywanie świata. 

Niech w tym szczególnym dniu spełnią się wszystkie Wasze marzenia !

 

Dyrekcja i pracownicy

Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 

w Przysusze